We tellen af!

Een warm welkom!

Oud Gastel 750 jaar 

Langzaam maar zeker mag heel Oud Gastel zich opmaken voor het grote jubileumfeest. Volgens de akte uit 1275 waarbij Arnoud van Leuven het Land van Gastel/Ghestele schonk aan de monniken van de St. Bernardusabdij, kunnen we in 2025 het 750 jarig bestaan vieren. 

Inmiddels is een stichting opgericht, die op 12 december 2022 het levenslicht zag tijdens een eerste bijeenkomst met verenigingen, organisaties, gemeente en overige instanties. Daaruit is een algemeen bestuur gevormd bestaande uit elf enthousiaste mensen en als dagelijks bestuur de initiatiefnemers Karel Bartelen, Jan Paantjens en Wim van den Broek. Tevens is een Comité van Aanbeveling opgericht met daarin burgemeester Bernd Roks, pastoor Maickel Prasing, Dick van Zuilichem en Rini Rockx.  

Maar de uiteindelijk plannen komen natuurlijk voort uit onze inwoners zelf. We hebben al een groot aantal ideeën verzameld, waarmee we het feestjaar extra luister zullen bijzetten. De komende maanden gaan we dat alles nader invullen. Grofweg wordt het feestjaar ingedeeld in vier hoogtepunten.  

  • Aan het begin van 2025 een knallende opening. 
  • In juni een meerdaags feestprogramma. 
  • In september extra festiviteiten rondom de cultuurmaand. 
  • Op vrijdag 12 december als datum waarop de akte van Arnoud van Leuven 750 jaar eerder is opgesteld. 

Maar ook in de aanloop naar het feestjaar zitten we niet stil. Op onze website en social media (Facebook/Instagram) loopt een tijdbalk met uit elk jaar nieuwsfeitjes uit Gastel, Brabant en soms nog iets verder weg. Die tijdbalk/kroniek noemen we ook wel ‘Het Verhaal van Gastel’. Het ontstaansjaar 1275 is op 12 december 2022 gepubliceerd en inmiddels is het verhaal – honderd afleveringen verder – bij 1375 uitgekomen. Zo komen we dagelijks een stapje dichter bij 2025, het jubileumjaar. De eerste eeuw is het nog volop Middeleeuwen. De Cisterciënzers ontginnen het land, dat bij de dood van Arnold van Leuven in 1287 wordt verdeeld onder de Heer van Breda en de Heer van Bergen op Zoom. Veel rampspoed ook in die eerste ‘Gastelse eeuw’: misoogsten, watersnood en vooral de Zwarte Dood (de pest) trekken een zware wissel op onze voorvaderen in het prille Land van Gastel. 

Kijk er gerust eens op. Reacties, aanvullingen, verbeteringen: ze zijn altijd welkom. 

 

 

We zijn 750 dagen lang (en ook daarna nog) te bereiken via info@oudgastel750.nl